IPO: NEODYNAMICS EMISSION 89% TECKNAD, GARANTER TAR ÅTERSTODEN

STOCKHOLM (Direkt) Den nyemission av units om 50,5 miljoner kronor som medicinteknikbolaget Neodynamics genomförde inför listningen på Spotlight Stock Market tecknades till 89 procent. Bolagets huvudägare får genom vederlagsfri garantiteckning skjuta till cirka 5,6 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom emissionen tillförs Neodynamics cirka 750 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas bli den 7 december 2018.

Neodynamics utvecklar vävnadsprovtagningsteknologin Neonavia.

"Närmast ligger färdigställandet av en slutprototyp av Neonavia samt inledande av våra kliniska studier i Tyskland och Storbritannien", kommenterar vd Anna Eriksrud.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor.