IPO: MONIVENT FÖRBÄTTRAR ANDNINGSHJÄLPEN FÖR NYFÖDDA BARN - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget Monivent ska förbättra vården för de nyfödda barn som är i behov av andningsstöd direkt efter förlossningen.

Det säger vd Karin Dahllöf i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av Monivents aktie på Spotlight Stock Market.

Den svåraste biten i planen för de kommande tre åren är att få fart på försäljningen av en produkt som är helt ny på marknaden, samt de regulatoriska utmaningarna, anser Monivent-chefen.

"När ett nyfött barn inte börjar andas, vilket sker i tre till sex procent av alla barn, tas de till ett speciellt barnbord där luft pumpas ned i lungorna. Vår utrustning mäter vilka luftvolymer som pumpas ned, eftersom för höga eller för låga volymer kan ge skador på barnet", säger Karin Dahllöf.

Bolagets utrustning används den allra första minuten efter förlossningen och måste därför vara lättanvänd.

Monivent har en variant av produkten på marknaden avsedd för träning och utbildning. Bolaget fokuserar nu på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i förlossningsrummet för lansering i andra kvartalet i år. För att uppnå det måste bolaget få CE-märkning för försäljning i Europa. På sikt hägrar även den regulatoriskt svårare USA-marknaden.

Monivent gör en nyemission där teckningskursen på motsvarande 7:25 kronor per aktie värderar bolaget till 19,1 miljoner kronor före kapitaltillskottet, eller strax därunder med tanke på den teckningsoption som ingår i varje unit.

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Monivents vd Karin Dahllöf till höger.

Namnet Monivent står för monitorering och ventilering.

Vad skiljer ert system från vanliga syrgasmasker eller respiratorer?

"En vanlig respirator används när man hamnar på intensivvård. De är alldeles för stora och komplexa för att använda i en sådan här situation. Vår utrustning används den allra första minuten efter förlossningen. Det måste vara något som är väldigt enkelt att använda."

Det låter svårt att med precision mäta luftflödet i en andningssituation?

"Det är väldigt svårt. Speciellt i de här små barnen, men det är vad våra utvecklare har hållit på med i många år. Vi har en liten sensor som man sätter på ansiktsmasken. Där mäter vi flöden, vilket med hjälp av algoritmer omvandlas till volymer. Sedan skickas data trådlöst till en monitor."

Ni har en träningsvariant av produkten ute bland sjukvårdspersonal i fem länder som har gett er vissa intäkter. Vad är syftet med den och vad har ni fått för mottagande?

"Syftet var att komma ut tidigt för att få erfarenhet och respons från användarna samt att bygga upp ett användarnätverk. Vi har fått ett fantastiskt bra mottagande - att produkten är enkel att använda och att personalen ser nyttan. De ser fram emot den kliniska versionen som ska lanseras snart."

Vad måste komma på plats för att ni ska klara av att lansera den kliniska produkten i det andra kvartalet?

"Vi måste ha CE-märkning för att få börja sälja produkten i Europa. För att få det måste ett så kallat anmält organ granska ansökan. Det pågår nu och vi räknar med att det ska gå vägen."

Vilka länder siktar ni på?

"I första hand de stora länderna i Europa, som Tyskland, Frankrike, England, Spanien och Italien."

Ni har planer för USA också?

"Ja, i förlängningen. Det är den naturliga marknaden och där finns verkligen den stora efterfrågan. Det är dock betydligt svårare att komma in i USA. Vi måste förbereda en ansökan som ska gå till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det måste också göras studier, så USA ligger lite längre bort i tiden och kostar även lite mer."

Europa planerar att ändra reglerna snart?

"Ja, just nu går vi på direktivet MDD i Europa. Det kan man göra fram till maj i år. Sedan kommer det att ändras till MDR som blir lite tuffare och mer i stil med de amerikanska myndigheternas, men vi har fyra år på oss efter införandet för att uppnå registrering enligt MDR."

Ska ni nå ut till marknaden via distributörer eller egna säljare?

"Vi håller på att etablera ett nätverk av distributörer, för det är det snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för ett bolag som vårt. Vi har gått till respektive land och tittat på vem vi vill jobba med - inte att de har kommit till oss - och vi har fått en fantastiskt bra respons. Alla som vi har vidtalat vill jobba med produkten. Vi har redan tecknat avtal med ett antal distributörer och har fler på gång."

Hur ser er intäktsmodell ut?

"Vi ska sälja systemet i dess helhet, med monitor, sensormodulerna och laddningsstation. Sedan kommer vi att ha en återkommande försäljning av masker eftersom man behöver byta mask mellan varje barn. Om man föredrar att använda de masker man har redan sedan tidigare så är adapter en engångsartikel. Vidare kommer sensormodulerna att behöva bytas ut regelbundet."

Hur ser ert produkterbjudande ut prismässigt jämfört med konkurrerande alternativ?

"Det finns ju inga direkt konkurrerande alternativ utan idag ventilerar man barnen utan guidning och mätning av volymer. De system som finns för forskning är större, dyrare, mer komplexa och heller inte trådlösa", svarar Karin Dahllöf.

Ni vill nu ta in 20 miljoner kronor och ger ut teckningsoptioner som kan tillföra drygt 7 miljoner kronor senare. Hur långt ska detta kapital räcka?

"Det ska tillsammans med egna intäkter räcka till slutet av år 2022 när vi ska ha ett positivt kassaflöde."

Framgångsrik försäljningsutveckling är alltså ett krav för att inte behöva göra fler nyemissioner?

"Att vi lyckas med försäljningen är definitivt ett krav."

Ni har teckningsförbindelser på 60 procent av emissionsbeloppet - vilka investerar och vem äger bolaget?

"Just nu har vi två storägare - Chalmers Ventures och Almi Invest - som har ungefär 25 procent vardera. Sedan har vi en grupp närstående som är knutna till bolaget i form av grundare, styrelse, folk som jobbar i bolaget och en grupp affärsänglar. Sedan kommer det in nya investerare nu."

Hur många anställda har ni?

"Fyra fast anställda och tre konsulter i olika roller."

Ni siktar på ett positivt kassaflöde i slutet av 2022, alltså om knappt tre år. Ni har en ganska detaljerad tidsplan i prospektet. Vilka är de svåraste bitarna i den planen?

"Den svåraste biten är att få fart på försäljningen. Vi kommer med något som är helt nytt på marknaden - det vill till att folk tar sig an den här produkten. Vi har fått otroligt positiv respons, vi har avsiktsavtal och potentiella kunder som står beredda att köpa, så vi tror absolut att det ska gå bra, men det är en utmaning", säger Karin Dahllöf.

"Sedan är det den regulatoriska biten - vi vet inte hur lång tid som myndigheterna tar på sig att svara, vad de vill se och så vidare. Det är en osäkerhet - särskilt att gå in i USA som vi avser göra", tillägger hon.

I unitemissionen på 19,1 miljoner kronor kostar en unit 21:75 kronor och då erhålls tre aktier och en teckningsoption. Teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande tillföra ytterligare 7,4 miljoner kronor.

Monivent har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av unitemissionen genom teckningsförbindelser. Bolagets emissionskostnader är totalt runt 2,5 miljoner kronor.

Teckningstiden i emissionen pågår från den 6 till den 20 februari. Första beräknade dag för handel med Monivents aktier på Spotlight Stock Market är den 17 mars.