IPO: HERANTIS EMISSION INFÖR FIRST NORTH STOCKHOLM ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nyemission på 25,6 miljoner kronor som det finländska läkemedelsutvecklingsbolaget Herantis gjorde inför parallellnoteringen av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North i Stockholm övertecknades "flera gånger" och tillför bolaget 43,9 miljoner kronor inklusive övertilldelningsoption.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Teckningskursen var 71 kronor per aktie, vilket värderade Herantis till 430 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Aktien har handlats på högre motsvarande kursnivåer än så på Nasdaq First North i Helsingfors på sistone där aktien sedan tidigare är noterad.

Herantis ska fokusera på att behandla degenerativa sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, och lymfödem, sade bolagets vd Pekka Simula i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt nyligen.

Utmaningarna ligger, utöver att ha starka kliniska data, i att utveckla företaget för att säkerställa den kompetens som krävs för kliniska studier i sen forskningsfas och kommersialisering, samt att eventuellt ingå partnerskap.

Herantis är en sammanslagning av två företag. Bolaget har två läkemedelskandidater i klinisk fas - en mot Parkinsons sjukdom och en mot lymfödem.

Tio miljoner patienter globalt bedöms ha Parkinsons sjukdom, som är en obotlig progressiv hjärnsjukdom där patientens tillstånd successivt försämras.

Ännu fler, cirka 150 miljoner människor, bedöms ha den mindre kända sjukdomen lymfödem, som bland annat drabbar 150.000 cancerpatienter i Europa och USA varje år i spåren av vissa behandlingar kring lymfkörtlar.

Första handelsdag är beräknad till den 16 december, i linje med tidigare information från bolaget.

UB Securities var Lead Bookrunner medan Nordnet var selling agent.

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Herantis vd Pekka Simula till höger