IPO: 24 STORAGE EMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD INFÖR FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nyemission om 100 miljoner kronor som förrådsuthyrningsföretaget 24 Storage gjorde på vägen mot Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad.

Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningen, exklusive så kallade cornerstone-investerare, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor.

"Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare", säger 24 Storage vd Fredrik Sandelin.

Första beräknade handelsdag på Nasdaq First North är den 10 december 2019, i linje med tidigare information från bolaget.

Priset i erbjudandet var 47 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på företagets aktier på 601 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Ett antal cornerstone-investerare, bland andra Adrigo Asset Management och Consensus Asset Management, hade åtagit sig att teckna totalt 75 procent av erbjudandet.

De tre största befintliga aktieägarna inför erbjudandet var Ernström Kapital AB, Swedia Highp AB (Staffan Persson) och 24 Storage-grundaren Michael Fogelberg.

24 Storage hyr främst ut förråd till privatpersoner, men 15 procent av omsättningen kommer från företagskunder. Bolaget fokuserar på regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 24 Storage grundades 2015 av Michael Fogelberg som tidigare har etablerat internationella Shurgard i Sverige.

24 Storage ser goda möjligheter att hyra ut förråd till trångbodda stadsbor som saknar bra förrådsmöjligheter i sina allt mindre bostäder, sade 24 Storage vd Fredrik Sandelin nyligen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt där han även berättade om varför det tar sex år innan en förrådsanläggning är mogen, om branschens drivkrafter, utbudet på förrådsmarknaden och konkurrensläget.

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar 24 Storage vd Fredrik Sandelin till höger