INVISIO: NÄRSTÅENDE TILL UTVECKLINGSCHEFEN SÅLT 20.000 AKTIER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En närstående person till Invisios forsknings- och utvecklingschef Jan Larsen har den 13-14 februari sålt totalt 20.000 aktier till ett värde om cirka 3 miljoner kronor.

Det framgår inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Jan Larsen själv sålde också 20.000 aktier, en försäljning som skedde den 13 februari, enligt vad som framkom via insynslistan på torsdagen.