Investor: totalavkastning 8%, fortsatt köpa aktier i ABB

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet 2019 på 8 procent och jämför det med indexet SIXRX som steg med 2 procent.

Det rapporterade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 507 kronor, mot 479 kronor vid utgången av det andra kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 5,7 procent per den 30 september, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 6,9 procent i slutet av andra kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav var 596 kronor, motsvarande en rabatt om 19,8 procent. Det kan jämföras med 551 kronor och 19,1 procent vid halvårsskiftet.

Investors resultat efter skatt blev 20.643 miljoner kronor (25.600). Resultatet per aktie uppgick till 26:94 kronor (33:47).

Investor fortsatte köpa aktier i automationsbolaget ABB under det tredje kvartalet, framgår av delårsrapporten.

"Vi investerade 1,3 miljarder kronor i ABB i kvartalet då vi bedömer att den nya strategiska inriktningen, under ledning av den nyligen utsedde vd:n, kommer att resultera i förbättrad operationell utveckling", skriver Investors vd Johan Forssell.

I slutet av september ägde Investor drygt 250 miljoner aktier i ABB, motsvarande en ökning med exakt 7 miljoner från slutet av det andra kvartalet.

Ägarandelen uppgick i slutet av det tredje kvartalet därmed till cirka 11,5 procent av kapital och röster i ABB. Investor, som är största ägare i ABB, köpte 11 miljoner aktier i ABB under det andra kvartalet. Ägarandelen uppgick till 10,7 procent dessförinnan.

Investor är ABB:s största ägare, före bland andra Cevian.

Den generella utvecklingen för Investor för det tredje kvartalet betecknar Johan Forssell som stark, men har varnat samtidigt fortsatt för en avmattning i världsekonomin.

"Mot bakgrund av detta är det avgörande att förbättra effektiviteten, säkerställa agilitet och bibehålla finansiell flexibilitet", skriver han.