INVENT MEDIC: FÖRVÄNTAR SIG OMSÄTTNING 1 KV I LINJE MED 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Invent Medic meddelar att bolaget har inlett 2020 på ett positivt sätt med en försäljning av Efemia kontinensstöd i linje med fjärde kvartalet 2019, som var bolagets starkaste kvartal hittills. Detta trots inställda eller försenade marknadsaktiviteter och event till följd av coronavirus-relaterade restriktioner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Efter en stark avslutning av 2019 har försäljningen av Efemia kontinensstöd fortsatt att utvecklas väl under januari och februari. Det innebär att Invent Medic förväntar sig en omsättning för det första kvartalet som är i linje med fjärde kvartalet 2019", skriver Invent Medic som har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens TVS.

Produktionen och leveranserna av Efemia har inte påverkats i någon betydande utsträckning, heter det.

"En betydande del av de marknadsaktiviteter som planerats till mars och andra kvartalet, inklusive flera stora regionala och internationella event och kongresser, har ställts in eller skjutits upp. Det gör att vi nu istället fokuserar mer på att nå ut direkt till kvinnor via olika digitala plattformar. Vi följer även utvecklingen för pandemin och pågående restriktioner noga, då den stora osäkerhet som råder idag gör det svårt att bedöma eventuella långsiktiga konsekvenser för oss i dagsläget. Det är dock tydligt att vårt framgångsrika arbete under 2019 med att etablera Efemia på fler marknader, kombinerat med en betydande andel försäljning via digitala kanaler, gör att vi ännu klarar oss väl", säger Invent Medics vd Karin Bryder.

Invent Medic uppger sig i dagsläget ha god likviditet, men bolaget ser trots detta över sina löpande kostnader tills situationen stabiliseras.