INTRUM: SLOPAR MÅL 2020, 1H KLART UNDER BOLAGETS FÖRVÄNTAN (NY)

(Lägger till: på flera ställen i texten, nyhet skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrums produktivitet och resultat kommer att påverkas negativt av covid-19 under en "begränsad period." Intrum anser samtidigt att det inte längre finns förutsättningar för bolaget att nå tidigare uppsatta mål.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget på onsdagskvällen.

Intrums tidigare mål var en vinst per aktie om 35 kronor för helåret 2020 samt en skuldsättningskvot om 2,5-3,5 gånger ebitda. Bolaget kommer att återkomma med nya finansiella mål i samband med en kapitalmarknadsdag under hösten.

"2020 har visat sig få en annorlunda start på året än vad jag och de flesta andra kunnat förutse", skriver bolagets vd Mikael Ericson i pressmeddelandet.

"Även om verksamhetsresultatet för första och andra kvartalet klart kommer att understiga våra tidigare förväntningar, så ser vi att det som sker nu kommer skapa väsentligt större affärsvolymer att arbeta med under senare delen av 2020 och de kommande åren" säger han vidare.

Intrums preliminära bedömning är vidare att bolagets rapporterade resultat påverkas i högre utsträckning än det bolaget kallar "Cash ebitda".

Kredithanteringsbolaget, som är verksamt på 24 geografiska marknader, konstaterar att länderna i södra Europa hittills drabbats kraftigast av virusutbrottet.

"Intrums affärsområde Strategiska marknader ser följaktligen en fördröjning av kassaflöden som en konsekvens av införda generella restriktioner inom länderna och en lägre aktivitet i de legala systemen i synnerhet", skriver Intrum vars verksamhet i övriga Europa påverkats i relativt begränsad omfattning.

Intrum skriver vidare att bolaget har en god likviditet och ett stabilt kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.

"Genom en lägre M&A-aktivitet och investeringsnivå inom portföljverksamheten frigörs ett högre fritt kassaflöde i verksamheten", skriver bolaget om likviditeten och kassaflödet.