INSTALCO: UPPDATERAR FINANSIELLA MÅL

STOCKHOLM (Direkt) Instalco uppdaterar sina finansiella mål. Samtidigt anser bolaget redan nu att målet att nå en justerat ebita proforma på 450 miljoner kronor senast slutet av år 2019 sannolikt uppfylls.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De uppdaterade målen i korthet:

* Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Tidigare mål var en organisk tillväxt på 5 procent.

* Mål att uppnå en justerad ebita-marginal på 8,0 procent.

* Nettoskuld i relation till justerad ebitda ska inte överstiga en kvot på 2,5.

* Utdelningspolicy: Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.