INSTALCO: JUSTERAD MARGINAL 9,4% 4 KV, HÖJER UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Installationsföretaget Instalco redovisar ett justerat ebita-resultat om 119 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (102).

Rapporterat ebita blev 124 miljoner kronor (94).

Omsättningen uppgick till 1.264 miljoner kronor (935). Justerat för valutaeffekt var den organiska försäljningstillväxten 1,5 procent medan förvärvstillväxten uppgick till drygt 34 procent.

Justerad ebita-marginal 9,4 procent (10,9) och rapporterad ebita-marginal uppgick till 9,8 procent (10,1).

Resultat före skatt blev 123 miljoner kronor (92).

Orderstocken steg drygt 27 procent till 4,1 miljarder kronor. För jämförbara enheter steg orderstocken drygt 9 procent.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (1:10).