INSPLORION: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 90%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Insplorions företrädesemission tecknades till 90 procent. Bolaget tillförs 29,8 miljoner kronor före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt", skriver bolaget.

Totalt tecknades 70,0 procent med stöd av teckningsrätter, 5,2 procent utan stöd av teckningsrätter och 14,8 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen vid företrädesemissionen var 11:50 kronor per aktie.