INITIATOR PHARMA: RÖRELSERESULTAT -2,4 MLN KR 1 KV (-1,5)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Initiator Pharma, vars aktie handlas på Spotlight i Stockholm, redovisar ett rörelseresultat för det förta kvartalet 2020 på -2,4 miljoner danska kronor (-1,5).

Bolaget saknade omsättning i likhet med motsvarande kvartal året innan.

"Q1 har varit ännu ett händelserikt kvartal för Initiator Pharma. Först och främst har vi meddelat slutgiltiga data från den kliniska fas 2a-prövningen av IPED2015. För det andra har vi lämnat in en ansökan om klinisk prövning (CTA) till den brittiska tillsynsmyndigheten: därmed kunde vi också utnyttja optionen på IP2018 från Saniona. Vi kan nu helt integrera den substansen i Initiator Pharmas pipeline. 2020 blir ett riktigt spännande år för företaget, med en rad kommande brytpunkter på kort till medellång sikt", skriver vd Claus Olesen i rapporten.