INGVES: NEDGÅNG I INFLATIONSFÖRVÄNTNING INGEN STOR SAK - RTRS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nedgången i inflationsförväntningarna i den senaste enkäten från Kantar Prospera var ingen stor sak.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves till journalister på torsdagen, enligt Reuters.

"Några tiondelar upp eller ner är ingen stor sak eftersom inflationen nu ligger runt 2 procent och kommer att ligga kvar runt 2 procent kommande år", sade han.

Kantar Prosperas enkät bland penningmarknadens aktörer visade en nedgång i KPI-inflationsförväntningarna med en tiondel på ett, två och fem års sikt, medan KPIF-förväntningarna visade en blandad bild på kort sikt men var oförändrade på lång sikt.