INDUSTRIVÄRDEN: TOTALAVKASTNINGEN BLEV -1% FÖR A-AKTIEN 9 MÅN

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Industrivärdens totalavkastning uppgick under de första nio månaderna 2018 till -1 procent för A-aktien och 0 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Substansvärdet den 30 september 2018 var 236 kronor per aktie, en ökning sedan årsskiftet med 15 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 9 procent under samma period.

För det tredje kvartalet enskilt uppgick resultat efter skatt till 6.372 miljoner kronor (1.519). Resultatet per aktie uppgick till 14:64 kronor (3:49).