INDUSTRIVÄRDEN: KURSUTVECKLING 2018 "SPORRAR OSS" ENLIGT VD

STOCKHOLM (Direkt) Under årets första nio månader har de större ekonomierna i världen fortsatt att utvecklas väl. Dock finns det ett antal orosmoln, bland dem tecken på att konjunkturtoppen är nådd, en ökad risk för handelsrestriktioner

samt annan geopolitisk osäkerhet, konstaterar Industrivärdens vd Helena Stjernholm i niomånadersrapporten.

Investmentbolagets utveckling under 2018 lämnar också en del övrigt att önska, låter hon förstå.

Bland innehavsbolagen lyfter Helena Stjernholm särskilt fram Ericssons utveckling och bolagets order på 3,5 miljarder dollar från amerikanska T-mobile.

"Det är glädjande att bolaget nu kan börja skörda frukterna av en stark position inom femte generationens mobilsystem", skriver hon och betonar vikten av både de större strategiska åtgärderna och "det dagliga gnetet".

Vad gäller Industrivärdenaktiens utveckling medger vd:n att den varit svagare under 2018 än under de två föregående åren.

"Även om aktien bör utvärderas ur ett längre tidsperspektiv så sporrar det oss i våra ansträngningar med att skapa långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde", skriver hon.

Industrivärdens totalavkastning uppgick under de första nio månaderna 2018 till -1 procent för A-aktien och 0 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Industrivärden C handlades vid 10.20-tiden på fredagen till 197:45 kronor, en nedgång med knappt 2 procent för dagen.

För det tredje kvartalet enskilt uppgick resultat efter skatt till 6.372 miljoner kronor (1.519).

Graf: Industrivärden C kursutveckling 3 år

image

Källa: Infront