Index Pharma: kurs i riktad emission blev 6:98 kr, AP4 tecknade

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade emission som Index Pharma aviserade efter börsstängning på torsdagen kommer att omfatta 20 miljoner aktier till en kurs om 6:98 kronor. Bolaget tillförs därmed nästan 140 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kursen i den riktade emissionen är i linje med aktiens stängningskurs på torsdagen. Utspädningseffekten uppgår till cirka 22,5 procent och i och med emissionen kommer det totala antalet aktier öka från 68,8 miljoner till 88,8 miljoner aktier.

Bland tecknarna i emissionen hittas Fjärde AP-fonden och befintliga ägare som till exempel stiftelsen Industrifonden och Bengt Julander.

Index Pharma, som är noterat på marknadsplatsen First North, uppnådde det primära målet i Conduct-studien i fas 2b med sin läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit, en inflammationssjukdom i tarmen, enligt besked från bolaget den 27 augusti.

"Nettolikviden från den riktade Emissionen avses att användas för att förbereda bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för fas III, vilket inkluderar tillverkning av studieläkemedel, ytterligare icke-kliniska studier, förstudie tillsammans med utvald klinisk forskningsorganisation (CRO), samt för bolagets löpande verksamhet och finansiell flexibilitet", skriver bolaget.