IMMUNOVIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -25,6 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diagnosbolaget Immunovia redovisar ett resultat efter skatt på -25,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-17,4). Resultatet per aktie uppgick till -1:31 kronor (-0:89).

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -27,9 miljoner kronor (-17,3).

Kassaflödet för den löpande verksamheten var -31,2 miljoner kronor (-25,7) med likvida medel om 297 miljoner kronor (416) vid utgången av rapportperioden.