IMMUNOVIA: PANCAP-D FÖLJER PLAN FÖR SÄLJSTART 3 KV 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diagnosbolaget Immunovia uppger att vägen mot försäljningsstart av diagnostestet Immray Pancan-d följer sin plan för att påbörja försäljning under tredje kvartalet 2020.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019.

Vid årsslutet 2019 väntas resultat från "Commercial Test Model"-studien.

Immunovia ser en total uppskattad marknad för sitt diagnostest, vid tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, på 4,4 miljarder dollar.

I sina finansiella mål som Immunovia tillkännagav i mars 2018 ska omsättningen nå 250-300 miljoner kronor år 2021 baserat på "self-pay"-försäljning, och en total omsättning om 800-1.000 miljoner kronor år 2023 inkluderat "self-pay" och kostnadsersättning i Europa och USA.

Under januari-september 2019 uppgick nettoomsättningen till 0,3 miljoner kronor (0,2).