IMF: viktigt lösa handelsspänningar, stötta reformer

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Internationella valutafonden, IMF, underströk på lördagen behovet av att lösa existerande handelsspänningar och också stötta reformer av Världshandelsorganisationen, WTO, för att förbättra dess funktionssätt.

"Fri, rättvis och ömsesidig handel med varor och tjänster samt investeringar är nyckelmotorer för tillväxt och jobbskapande", skrev IMF i sin kommuniké efter årsmötet i Washington, rapporterar Bloomberg News.

Ett starkt internationellt handelssystem med regler som tar itu med nuvarande och framtida utmaningar skulle stötta tillväxten.

IMF uppgav att de kommer att samarbeta för att minska de förhöjda globala obalanserna genom makroekonomisk och strukturell politik som stöttar hållbar ekonomisk tillväxt.

Fonden betonade vikten av att reformagendan för den finansiella sektorn genomförs fullt ut så snart som möjligt.

"Vi kommer också att adressera fragmenteringen genom fortsatt samarbete kring regler och översyn, anpassa finansiell reglering med strukturella förändringar och det framväxande globala finansiella landskapet, och sluta datagap", skrev IMF.

Vidare lyfte de fram att de kommer att arbeta för ett modernt och globalt rättvis internationellt skattesystem, speciellt relaterat tilldigitalisering, och kommer att hantera skadlig skattekonkurrens och andra skatteutmaningar.

IMF skrev att de kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att öka skuldtransparensen och hållbar finansieringshantering både för låntagare och långivare, offentliga och privata, och stärka samordningen av kreditgivare i situationer med skuldrekonstruktion.

Enligt IMF väntas den globala tillväxten ta fart nästa år, men utsikterna är högst osäkra och påverkas av förhöjda nedsidesrisker. Dessa inkluderar handelsspänningar, politisk osäkerhet, och geopolitiska risker samtidigt som utrymmet för policyåtgärder är begränsade, skuldnivåerna är höga och stigande och de finansiella sårbarheterna är förhöjda.

Starka fundamenta, sund politik och ett motståndskraftigt internationellt penningpolitiskt system är grundläggande för att växelkurserna ska vara stabila och för att bidra till stark och hållbar tillväxt och investeringar, enligt IMF.

Organisationen upprepade att strukturreformer behövs för att lyfta tillväxt, sysselsättning och produktivitet, öka motståndskraften och främja inkludering.