IGRENE: SKA ÖVERKLAGA MORA ORSAS BESLUT OM FÖRBUD DJUPBORRNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene kommer att överklaga beslutet från Mora Orsa Miljökontor om att förbjuda Igrene att djupborra. Igrene kommer även att begära inhibition.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Miljönämnden beslutade nyligen att förbjuda fortsatt borrning och testutvinning på fastigheten, där PB4 är belägen, innan verksamheten har prövats av länsstyrelsen, vilket blev känt under tisdagsmorgonen och som Nyhetsbyrån rapporterat.

Som motivering angav miljönämnden att det råder nya omständigheter då det pågår en prövning av Igrenes ansökan om tillstånd till utvinning och förvätskning av naturgas. Det bedöms att ytterligare borrning ska hanteras inom tillståndsprövningen som en helhet och inte i separata anmälningsärenden. Beslutet är gällande även om det överklagas.

"Igrene kommer, genom vårt ombud, att överklaga beslutet med begäran om inhibition. Detta innebär att Igrene kommer att göra ett tillfälligt stopp avseende verksamhet med prospektering av gas. Beslut om eventuell nedmontering av riggen kommer att fattas senast vid besked om inhibition", skriver bolaget i pressmeddelandet.