IEA: OFÖRÄNDRAD BEDÖMNING EFTERFRÅGEÖKNING 2019-2020 - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Internationella energimyndigheten, IEA, beräknar att den globala efterfrågan på olja ökar med 1,1 miljoner fat per dag under 2019 jämfört med föregående år, och med 1,3 miljoner fat per dag under 2020.

Det framgår av IEA:s månadsrapport på torsdagen.

Det är oförändrat jämfört med förgående rapport.

Oljeefterfrågan väntas uppgå till 100,3 miljoner fat per dag under 2019 (100,4 i föregående månads bedömning) och 100,6 miljoner fat per dag under 2020 (100,7).

Efterfrågan på Opec-olja, "call on Opec" plus lagerförändringar, väntas uppgå till 30,0 miljoner fat under 2019 (30,0) och till 29,0 miljoner fat under 2020 (29,1).

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 64,8 miljoner fat per dag under 2019 (64,8) och 67,0 miljoner fat per dag under 2020 (67,0).

Opecs råoljeproduktion bedöms ha uppgått till 29,74 miljoner fat per dag i augusti, jämfört med 29,69 miljoner fat per dag månaden före.

Den totala produktionen i länder utanför Opec var i augusti 65,46 miljoner fat per dag, jämfört med 64,98 miljoner fat månaden före.

Den globala produktionen i augusti var 100,75 miljoner fat per dag, ned från 100,22 miljoner månaden före.

De kommersiella oljelagren i OECD-länderna steg med 1,5 miljoner fat till 2.931 miljoner fat i juli, vilket är 19,7 miljoner fat över det femåriga genomsnittet.

IEA noterar att den obevekliga lageruppbyggnad som skett sedan början av 2018 har stannat av, men bara tillfälligt.

"Snart kommer producenterna inom Opec+ återigen att se stigande produktion utanför Opec och den indikativa marknadsbalansen återgå till överskott och ge (nedåt)tryck på priserna. Utmaningarna för att hantera marknaderna är betydande väl in på 2020", skriver IEA.

Bild: balans utbud/efterfrågan

image