ICTA: ERHÅLLER TILLÄGGSKÖPESKILLING OM 40 MLN KR FÖR FFW

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kommunikationskonsulten Icta, som förut hette Intellecta, meddelar att tilläggsköpeskillingen för försäljningen av FFW bedöms uppgå till cirka 3,7 miljoner euro, motsvarande 40 miljoner svenska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen ska betalas av köparen senast i juni 2020.

Köpesumman bedöms av Icta leda till en realisationsvinst under andra kvartalet om cirka 16 miljoner kronor, vilket kommer påverka koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp.