Ica: jämförbar försäljning svenska butiker upp rejält i mars

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningen i de svenska Ica-butikerna steg med 11,1 procent i mars 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker var försäljningen upp 10,8 procent under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande från Ica.

Den höga försäljningstillväxten i mars beror i stor utsträckning på förändringar i kundbeteendet på grund av effekter av coronaviruset med bland annat bunkring samt förflyttning av försäljning från restaurang till livsmedelsbutiker, skriver Ica.

"De kategorier som uppvisat mycket höga ökningstal är bland annat torrvaror, djupfryst, mejeri, chark samt frukt & grönt. Ökningstakten sjönk i slutet av månaden ner mot mer normala tillväxtnivåer", skriver bolaget.

Marsförsäljningen karakteriserades också av en mycket stark e-handelstillväxt, enligt Ica.

I kronor var försäljningen i de svenska Ica-butikerna 11.064 miljoner exklusive moms under månaden.

Ica bedömer att kalendereffekten för mars månad uppgår till -1,8 procent.