ICA: JÄMFÖRBAR FÖRSÄLJNING SVENSKA BUTIKER +8,5 % I JUNI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningen i de svenska Ica-butikerna steg med 8,7 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker var försäljningen upp 8,5 procent under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande från Ica.

I kronor var försäljningen i de svenska Ica-butikerna 11.618 miljoner exklusive moms under månaden.

Ica bedömer att kalendereffekten för juni månad uppgick till 0 procent.