Ica: jämförbar försäljning svenska butiker +3,9% i oktober

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningen i de svenska Ica-butikerna steg med 4,2 procent i oktober 2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen 3,9 procent under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande från Ica.

I kronor var försäljningen i de svenska Ica-butikerna 9.930 miljoner exklusive moms under månaden.

Ica bedömer att kalendereffekten för oktober månad uppgår till +0,5 procent.