IAR SYSTEMS: AKTIA HAR ÖKAT TILL 6,7% AV KAPITALET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktia Asset Management har ökat sitt innehav i IAR Systems till 937.000 aktier, motsvarande 6,7 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

Aktias senaste ökning, som gjorde att en flaggningsgräns passerades, bestod av 434.000 aktier. Tidigare i veckan mäklades två storposter i IAR Systems, varav den ena var på cirka 434.000 aktier.