HUMANA: IMPILO HAR NU NÅTT 20%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Humanas storägare Impilo har nu 20 procent av kapital och röster i bolaget.

Impilo har ökat sitt innehav i Humana stadigt under 2019, vilket också framgått av insynsrapportering, och har per den 7 oktober 10.630.000 aktier i Humana, vilket exakt motsvarar 20,0 procent av kapital och röster.

Impilo blev storägare i Humana i januari 2019, då det köpte en större post, motsvarande 12,5 procent av Humanas kapital och röster. Impilos grundare är Fredrik Strömholm och Sören Mellstig som båda sitter i Humanas styrelse, varav den sistnämnda är styrelseordförande.