Holmen: mer än fördubblat marknadsvärde på skogen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Holmen avser att vid årsskiftet ändra redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark.

"Preliminära beräkningar visar att värdet uppgår till mellan 39 och 43 miljarder kronor jämfört med dagens redovisade värde om 19 miljarder", skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Holmens rörelseresultat blev i det tredje kvartalet 541 miljoner kronor, framgår det av delårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 393 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent.

Alla divisioner förutom trävaror slog analytikernas förväntningar på resultatnivå.

Försäljningen landade på 4.144 miljoner kronor för perioden. Någon konsensusprognos för omsättningen var inte tillgänglig från Infront Data.