HOIST: POSITIV SKATTEDOM, KOMMER EJ PÅFÖRAS SKATT 44 MLN KR (R)

(Rättar och förtydligar rubrik pga tidigare syftningsfel)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hoist Finance har fått en positiv skattedom som innebär bolaget medges avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014. Därmed kommer bolaget inte att påföras den av förvaltningsrätten fastställda skatten och skattetillägget om totalt cirka 44 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att Hoist Finances dotterbolag Hoist Finance Services mottog en dom den 12 oktober 2017 från förvaltningsrätten i ett skattemål. Domen innebar att bolaget inte medgavs avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014 och bolaget påfördes därigenom skatt och skattetillägg om totalt cirka 44 miljoner kronor.

Hoist Finance överklagade domen till kammarrätten, som i dag, måndag, biföll bolagets överklagan.