HEMFOSA: STYRELSEORDFÖRANDE SÅLT AKTIER FÖR 3,6 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Bengt Kjell, som är styrelseordförande i fastighetsbolaget Hemfosa, har den 4 och 5 december sålt 50.000 aktier i bolaget för totalt drygt 3,6 miljoner kronor.

Försäljningen genomfördes till snittkursen 72:75 kronor per aktie.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Enligt bolagets hemsida äger Bengt Kjell 2.405.000 stamaktier. Det framgår inte när hemsidan senast uppdaterades.