Hemfosa: SBB lägger bud, styrelsen rekommenderar acceptera

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB lägger bud på Hemfosa.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet, som består av en kombination av kontanter och egna aktier, är värt motsvarande 126:15 kronor per stamaktie, lika med en premie på 22,7 procent jämfört med torsdagens stängningskurs, och 194:63 kronor per preferensaktie, en premie på 1,1 procent.

Stamaktieägare i Hemfosa som äger 50 eller färre stamaktier, och preferensaktieägare i Hemfosa som äger 25 eller färre preferensaktier, kan välja att få sin ersättning helt kontant.

Styrelsen för Hemfosa rekommenderar enhälligt att Hemfosas aktieägare accepterar budet.

Budet är totalt värt 23.521 miljoner kronor där stamaktiedelen är värd cirka 21.380 miljoner kronor.

SBB avser ta in 1,5 miljarder kronor i företrädesemission för att finansiera förvärvet, framgår vidare.