HEMBLA: BUDKOMMITTÉ REKOMMENDERAR ATT INTE ACCEPTERA BUD (NY2)

(tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Hemblas oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Vonovias bud.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid en bedömning av uppköpserbjudandet anser kommittén att erbjudandet inte reflekterar Hemblas tillväxtmöjligheter och värde. Mot denna bakgrund och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar kommittén därför enhälligt Hemblas aktieägare att inte acceptera erbjudandet.

Bedömningen grundar sig delvis på Handelsbankens värderingsutlåtande. Enligt utlåtandet är bankens uppfattning att erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Hembla.

Budkommittén skriver dock att de anser det vara positivt för bolaget att en välkänd och långsiktig investerare blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens.

Budet som Vonovia lämnade är ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Hembla på 215 kronor per aktie. Aktien handlades vid torsdagens stängning till en kurs om 214:5 kronor per aktie.

Vonovia skriver i ett pressmeddelande under torsdagskvällen att budet står fast och att fastighetsbolaget ämnar fokusera på att expandera och vidare investera i Hemblas fastigheter i enlighet med dess åtagande mot den svenska marknaden.

"Vi tar fasta på uttalandet från den oberoende budkommittén som kommunicerades tidigare i dag. Trots det tror vi att erbjudandet är en god möjlighet för Hemblas aktieägare att realisera värde, och vi kontrollerar redan 72,3 procent av rösterna.", skriver Vonovias vd Rolf Buch.