H&D WIRELESS: FÖRESLÅS ÄGA 20-49% JV, MOTPART INVESTERA 30 MKR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det förslag till avsiktsförklaring H&D Wireless mottagit från ett stort internationellt företag med säte i Kina inkluderar upprättandet av ett samriskbolag (JV) där H&D Wireless äger 20-49 procent och motparten 51-80 procent.

Det skriver bolaget i ett förtydligande pressmeddelande på måndagskvällen.

Enligt avsiktsförklaringen avser motparten att investera upp till 30 miljoner kronor i H&D Wireless genom en riktad nyemission. Den riktade emissionen kommer i så fall att bli föremål för stämmobeslut i H&D Wireless.

Parternas indikativa tidsplan har som mål att ett bindande avtal ingår i tredje kvartalet 2019 och att JV:et etableras i Kina under samma kvartal.

Parterna har för avsikt att signera en avsiktsförklaring inom två till fyra veckor, skriver H&D Wireless.