Hansa Biopharma: avtal med Sarepta Therapeutics om imlifidase

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hansa Biopharma har tecknat avtal om att ge Sarepta Therapeutics en exklusiv global licens att utveckla och marknadsföra imlifidase som potentiell förbehandling inför behandling med genterapi vid Duchennes muskeldystrofi (DMD) och Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) för patienter med neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adeno-associerade virus (AAV).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hansa erhåller en förskottsbetalning om 10 miljoner dollar och har rätt att erhålla upp till 397,5 miljoner dollar i milstolpsbetalningar avseende utveckling, regulatoriska mål och försäljning.

Enligt avtalsvillkoren kommer Hansa att bokföra all försäljning av imlifidase och ha rätt till en stegrande royalty - höga ensiffriga upp till låga tvåsiffriga nivåer - på all försäljning av genterapi som möjliggörs genom förbehandling med imlifidase hos patienter som testats positiva med avseende på NAbs.

Sarepta ansvarar för att genomföra prekliniska och kliniska studier med imlifidase och samtliga efterföljande regulatoriska godkännanden. Sarepta kommer även att ansvara för marknadsföringen av imlifidase som en förbehandling till Sareptas genterapibehandlingar efter potentiellt godkännande.

"Vi ser en betydande potential för vår enzymteknik generellt inom genterapiområdet och vi är mycket glada att inleda samarbetet med Sarepta, en ledande aktör inom området, för att använda de unika egenskaperna hos imlifidase. Målet är att potentiellt kunna möjliggöra genterapibehandling för patienter som i dagsläget, till följd av befintliga neutraliserande antikroppar, inte kan behandlas med dessa banbrytande terapier inom två indikationer med ett mycket högt ouppfyllt medicinskt behov", säger Hansa Biopharmas vd Søren Tulstrup.

Sarepta Therapeutics vd Doug Ingram anser att Hansas teknologi är lovande för att eliminera de IgG-antikroppar som förhindrar dosering av AAV-baserade genterapier hos patienter med existerande antikroppar.

"Eftersom våra nuvarande potentiella behandlingsmetoder visar starka resultat i tidiga kliniska studier, kan lösningar som möjliggör dosering av patienter med neutraliserade antikroppar potentiellt hjälpa de som annars skulle lämnats utan tillgång till dessa behandlingsmetoder", säger han.

Hansa Biopharma kommer att hålla en telefonkonferens klockan 10.00 på torsdagsförmiddagen.