HAMLET PHARMA: FORTSATTA FÖRLUSTER OCH HALVERADE LIKVIDER 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar ett resultat efter skatt om -2,7 miljoner kronor (-3,0) för det första kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

I likhet med första kvartalet för ett år sedan saknade bolaget intäkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,6 miljoner kronor (-3,1) med likvida medel om 5,0 miljoner kronor (12,4) vid rapportperiodens utgång.

Under tredje kvartalet i föregående räkenskapsår genomförde bolaget en nyemission och styrelsen beslutade om teckningsoptioner.

"Bolaget räknar med att emissionerna i oktober 2019 och jan/feb 2020 tillför bolaget cirka 26 miljoner kronor vilket kommer att säkra fortsatt drift under nästa räkenskapsår", skrev Hamlet i samband med sitt bokslut för 2018/2019.

I fredagens rapport konstaterar bolaget att knappt 13 miljoner kronor tillförts bolaget under oktober från den första delen av teckningsoptionsprogrammet. En andra del av teckningsoptionsprogrammet kan potentiellt tillföra ytterligare knappt 13 miljoner kronor i januari/februari 2020.