Haldex: ZF kliver ur, nu ska Knorr-Bremse bort - ordförande

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Att en styrelseordförande för ett börsnoterat företag aktivt verkar för att bli av med sin störste ägare är en ovanlig situation.

"Knorr-Bremse är vår störste konkurrent, med en dominerande position på flera marknader. Att kombinera denna otroligt starka position med en kontrollpost i en mindre konkurrent är extremt ovanligt", säger Haldex styrelseordförande Jörgen Durban till Nyhetsbyrån Direkt.

Tyska ZF Friedrichshafen sålde i en placering på torsdagskvällen hela sitt innehav i Haldex till 16 procents underkurs, sannolikt för att underlätta myndighetsgodkännande av företagets förvärv av Wabco. Kvar som enskilt störste ägare blir likaledes tyska Knorr-Bremse, som efter en budstrid 2016 kontrollerar knappt 15 procent av det svenska bolaget.

Enligt ett pressmeddelande från Haldex avser bolaget att vidta juridiska åtgärder för att bli kvitt Knorr-Bremse som huvudägare.

"Vi kommer givetvis att ha en dialog med Knorr-Bremse, men vi kommer att ta upp ärendet med myndigheterna på flera ställen. Det kan vara EU, USA, Brasilien och Kina", säger Jörgen Durban.

Hur lång tid processen kan ta vill styrelseordföranden inte sia om.

"Det återstår en hel del analysarbete från vår sida. Men när vi börjar arbeta kommer vi att vara väldigt öppna", säger han.

Att ägarfrågan blivit så infekterad hänger samman med den uppslitande budstriden för tre år sedan, där budgivarna enligt en analytiker verkade vara mer intresserade av att blockera varandra än att utveckla Haldex.

"Vi har fått väldigt tydlig feedback från stora aktörer på kundsidan om att de är obekväma med nya framåtblickande affärer så länge ZF var huvudägare", säger Jörgen Durban.

Vem eller vilka som köpt ZF:s aktier säger sig ordföranden inte känna till.

Hur ser då en perfekt ägare ut?

"Det skulle vara en långsiktig ägare som ser möjligheterna med ny teknik som automatisering och elektrifiering. Det förutsätter också en viss uthållighet", säger Jörgen Durban.

Vid 13.30-tiden handlades Haldex till 53:90 kronor, en nedgång med cirka 9 procent för dagen.