HALDEX: ANMÄLER STÖRSTA AKTIEÄGAREN TILL EU-KOMMISSIONEN (NY)

(Tillägg: kommentar från Knorr-Bremse i näst sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Haldex anmäler sin största aktieägare, tyska bromssystemtillverkaren Knorr-Bremse, till EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Knorr-Bremses aktieinnehav begränsar konkurrensen i strid med EU-lagstiftningen, enligt Haldex.

"Det kan verka märkligt att ett bolag har åsikter om vem deras största aktieägare är, men vi kan konstatera att vår nuvarande ägarstruktur försvårar för oss att driva och introducera innovativa lösningar inom bromssystembranschen", säger Haldex styrelseordförande Jörgen Durban.

"Även potentiella investerare är skeptiska till att engagera sig i Haldex på grund av vår största ägare. Vi tror därmed att situationen snedvrider konkurrensen i branschen".

Knorr-Bremse äger 10 procent av aktierna i Haldex. Posten är ett resultat av den ägar- och budstrid som kretsade kring bolaget under 2016.

På fredagen uppgav Knorr-Bremse att bolaget inte kände till Haldex anmälan innan den blev offentlig på torsdagskvällen. Enligt Knorr-Bremse är innehavet i Haldex enbart en finansiell investering varpå Haldex anmälan till EU-kommissionen inte har någon bäring menar bolaget, enligt Bloomberg News.

Utöver att vara bolagets största ägare är Knorr-Bremse också Haldex största konkurrent och det påverkar det svenska bolaget negativt på olika sätt, skriver Haldex och pekar bland annat på att samarbetsavtal med olika partners försvåras av ägarsituationen.