GREEN LANDSCAPING: VD SÅLT, LIKVID I HUVUDSAK TILL EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Green Landscapings vd Johan Nordström har sålt 750.000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 20 procent av hans totala innehav. Försäljningslikviden kommer i huvudsak användas till att teckna för pro rataandelen av hans kvarvarande aktieinnehav i den aviserade företrädesemissionen i bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Johan Nordström äger efter transaktionen 2.996.738 aktier, motsvarande cirka 8,1 procent av bolagets röster och kapital.

"Försäljningen av aktier görs av privatekonomiska skäl och ökar min handlingsfrihet och förmåga att agera i bolagets långsiktiga intresse, bland annat genom deltagande i kommande företrädesemission", skriver vd:n.