Gränges: effektiviserar Europaverksamheten, åtgärder i Sverige

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gränges har som ett led i effektiviseringsarbetet i Europa beslutat om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras med upp till 22 tjänster inom tjänstemannaorganisationen i Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De beslutade åtgärderna beräknas medföra kostnader om totalt cirka 15 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019.

Förhandlingar med fackliga representanter har påbörjats och före utgången av november beräknas samtliga berörda medarbetare ha informerats, heter det.

Per den 30 september 2019 hade Gränges Europa 490 medarbetare anställda i Sverige, varav 161 tjänstemän.