GOLDBLUE: UNDERSÖKER MÖJLIGHET ATT SÄLJA BOLAGET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Goldblue, som är listat på NGM Nordic MTF och är ett investeringsbolag inom betting med fokus på Asien, såg under det första halvåret sina nettointäkter sjunka till 8,6 miljoner kronor (20,1).

Förlusten före skatt landade på 12 miljoner kronor (-10,2).

"Innan emissionen påverkades bolaget starkt av bristen på kapital, bland annat medförde detta att vi inte hade möjlighet att marknadsföra oss på det sätt som är nödvändigt för att ta marknadsandelar", skriver bolagets vd Andre Rodrigues i rapporten.

Samtidigt poängterar vd:n att då bolagets värdering sjunkit har det blivit allt svårare att få in det kapital som behövs för att driva verksamheten mot målet om ett positivt kassaflöde, utan att ge befintliga ägare för stor utspädning.

Andre Rodrigues skriver även att bolaget kommer att undersöka möjligheterna att sälja Goldblue till ett annat bolag som vill notera sig och erhålla ägarspridning via Goldblue, efter att alla tillgångar i dotterbolagen sålts av.