GHP: ORG TILLVÄXT 6,8% OCH EBITDA-MARGINAL 11,1% 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) GHP Specialty Care meddelar att försäljningsintäkterna ökade till 373 miljoner kronor (336). Den organiska tillväxten uppgick till 6,8 procent (14,6).

Ebitda-resultatet ökade till 41,3 miljoner kronor (35,6) och ebitda-marginalen blev 11,1 procent (10,6).

Rörelseresultatet ebit blev 17,8 miljoner kronor (28,3) och ebit-marginalen uppgick till 4,8 procent (8,4).

Resultat efter skatt uppgick till 13,1 miljoner kronor (20,0) motsvarande 0:16 kronor per aktie (0:27).

En utdelning om 0:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:30).