GETINGE: FRIVILLIG ÅTERKALLELSE KÄRLGRAFTER, INGA KOSTNADER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Getinge meddelar en frivillig global återkallelse av specifika partier av grenade eller axillo-bifemorala Hemashield kärlgrafter på grund av möjliga små hål vid sömmarna på Hemashield aortagrenar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Till dags datum finns inga kända incidenter kopplat till allvarlig skada som kan förknippas med den nämnda produkten. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen", heter det.