Getinge: aktien rusar efter rapporten

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikaktien Getinge sköt i höjden på Stockholmsbörsen efter sin rapport för det tredje kvartalet. Getinge bjöd på ett högre justerat ebita-resultat än vad analytikerna hade räknat med. Försäljningen var 3 procent över förväntan medan orderingången kom in i linje med förhandstipsen.

Vid 10-tiden på fredagen var Getingeaktien upp över 16 procent på börsen.

Getinges justerade ebita-resultat blev 677 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (438 samma månader i fjol). Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebita-resultat om 573 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.236 miljoner kronor (5.683). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 6.076 miljoner, enligt Infront Data.

Orderingången låg på 6.678 miljoner kronor (6.173) i första kvartalet, i linje med förväntade 6.670 miljoner.

Getinge bedömer att den underliggande efterfrågan fortsätter vara god. Den organiska orderingången är enligt vd Mattias Perjos "tillfredsställande, trots tuffare jämförelsetal efter en längre period med en tillväxt som överstiger marknadens". Underliggande efterfrågan bedöms även vara god för Americas och Surgical Workflows, där Mattias Perjos dock inte är nöjd med orderingången i det tredje kvartalet.

"Med utgångspunkt i att vi har ganska låg marknadsandel just inom Surgical Workflows i Americas borde vi ha kunnat fortsätta växa även om vi hade ett väldigt starkt tredje kvartal 2018 och likadant 2017. Det var tuffa jämförelsetal för den delen av affären. I och med att vi har låg marknadsandel hade vi ändå en förhoppning om att kunna växa och det lyckades vi inte riktigt med", säger Mattias Perjos till Nyhetsbyrån Direkt.

Han är däremot inte oroad för den framtida utvecklingen för Surgical Workflows utan ser det som en temporär effekt.

"Det här är av naturen en affär som fluktuerar. Det är större investeringar som kan svänga en del mellan kvartal så underliggande marknadsutveckling är vi inte oroade för", säger Mattias Perjos.

Getinge valde i rapporten för det tredje kvartalet att lämna sina utsikter för 2019 oförändrade. Den organiska omsättningstillväxten bedöms fortsatt uppgå till 2-4 procent för helåret 2019. Detta kan tyckas konservativt med tanke på att den organiska omsättningstillväxten låg på 4,8 procent för niomånadersperioden januari till september 2019, vilket även Pareto konstaterar i sin analyskommentar.

"Vi har sagt att större delen av den orderingång som vi har haft, än normalt, är för 2020 så det är egentligen huvudanledningen. Sedan är det ett mått av konservatism", säger Mattias Perjos.