GENESIS IT: SVT GÖR AVROP PÅ IFENIX AFFÄRSSYSTEM INOM RAMAVTAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Genesis-IT, som utvecklar molnbaserade affärssystem, meddelar att SVT har gjort ett första avrop utifrån ett tidigare ramavtal för uthyrningslösning. Avropet avser leverans av Ifenix affärssystem för digitalisering och hantering av kostymer i början av 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter genomförande och utvärdering av projektet finns möjlighet för SVT att även avropa motsvarande lösning för både möbler och rekvisita.

Avtalstiden för det första avropet sträcker sig till den 31 juli 2025.

När ramavtalet meddelades i slutet av april uppgav Genesis att ordervärdet bedöms vara begränsat i förhållande till Genesis omsättning, men att en eventuell affär anses ändå ha ett strategiskt värde och visar på bredden i bolagets erbjudande.