GABATHER: EMISSION TECKNAD TILL 80% TILLFÖR BOLAGET 49,5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gabathers företrädesemission hade tecknats till 80 procent när den avslutades. Bolaget tillförs 49,5 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Likviden ska finansiera kommande fas Ib/IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GT-002, samt den operationella driften av bolaget till och med 2021.

I emissionen tecknades 14,3 procent med teckningsrätter, 0,7 procent utan stöd av teckningsrätter och till 65 procent av garanter.