FRANKRIKE: KONFIDENSINDIKATOR INDUSTRIN SJÖNK I MARS

STOCKHOLM (Direkt) Insée:s konfidensindikator för den franska tillverkningsindustrin sjönk till 98 i mars, jämfört med 101 föregående månad.

Analytikerna hade väntat sig ett index på 93, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Indikatorn för tjänstesektorn sjönk till 92 från 106, medan detaljhandeln sjönk till 92 från 105.

Indikatorn för det totala näringslivets förtroende noterades till 95 i mars, jämfört med 105 föregående månad.

Indikatorn över utsikterna för produktionen i industrin noterades till -33, jämfört med 0 föregående månad.

Motsvarande indikator för de egna företagen noterades samtidigt till -4, jämfört med 7 föregående månad.