FRANKRIKE: INDUSTRIPRODUKTIONEN -0,9 % I AUGUSTI JMF JULI

STOCKHOLM (Direkt) Industriproduktionen i Frankrike sjönk 0,9 procent i augusti jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen 1,4 procent.

Analytiker hade räknat med att industriproduktionen skulle ha stigit 0,3 procent under månaden, enligt Bloomberg News snittprognos.

I juli steg produktionen med oreviderade 0,3 procent jämfört med föregående månad och minskade med oreviderade 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år .

Tillverkningsindustrins produktion sjönk 0,8 procent i augusti. Jämfört med samma månad föregående år sjönk produktionen 1,6 procent.

I juli steg produktionen i tillverkningsindustrin med reviderade 0,4 procent i månadstakt (+0,3) och sjönk med reviderade 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år (-0,3).