Frankrike: centralbanken bedömer att BNP föll 6% 1 kv jmf 4 kv

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Frankrikes centralbank bedömer att landets BNP föll 6 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, enligt flera medier.

Det skulle innebära den kraftigaste nedgången på kvartalsbasis som uppmätts i Frankrike.

Centralbanken noterar vidare att en typisk vecka av nedstängning i mars minskade den ekonomiska aktiviteten med 32 procent, och banken bedömer att varje tvåveckorsperiod av nedstängning kommer att minska årstakten för BNP med 1,5 procent.

Reuters noterar att centralbanken dragit sina slutsatser om BNP-utvecklingen från svar till sin månatliga undersökning om företagsklimatet, en undersökning som omfattar 8.500 företag och som genomfördes under perioden 27 mars till 3 april.

Svaren från företagsledare tyder på att kapacitetsutnyttjandet låg på historiskt låga 56 procent i mars, ner från 78 procent i februari. Svagaste sektor var fordonsindustrin, där kapacitetsutnyttjandet var 41 procent.