FORDON: DET VÄRSTA ÖVER I KINA, FÖRBÄTTRING VÄNTAR 2020 -NOMURA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningstillväxten av personbilar i Kina bör återvända till positiva tal under 2020, efter att ha varit negativ två år i följd.

Det hävdar analyshuset Nomura i en dagsfärsk rapport.

"Vi tror att nedgångshastigheten bottnade ut under 2019 /…/ delvis tack vara lättare jämförelsetal. Viktigt är dock att branschförhållandena har blivit sundare sedan det tredje kvartalet, med förbättrade lagerförhållanden, prissättning och kapacitetsutnyttjande - vilket sammantaget bör öka lönsamheten", skriver Nomura.

Den kinesiska bilförsäljningen minskade med 9,6 procent 2019 och med 6 procent året innan, men nu tror Nomura alltså på positiva siffror kommande år; +3 procent under 2020 och +3,5 procent 2021.

Bakom optimismen ligger bland annat samtal med kinesiska biltillverkare, som tyder på att dessa nu fokuserar på lönsamhet snarare än att vinna marknadsandelar. Kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder gällande inte minst återförsäljarnäten talar därmed för att nya priskrig ska kunna undvikas, resonerar analytikern.

En trend som påverkar branschens utseende är den pågående konsolideringen, som på lite sikt bör höja vinstmöjligheterna för branschvinnarna - medan tillverkare som saknar nya modeller och inte hänger med i teknikutvecklingen kommer att få det allt svårare.

En kraftigare återhämtning för bilmarknaden kräver att de senaste två årens uppdämda köpbehov frigörs.

"Alla tecken på ekonomisk stabilisering och ökad konsumtionsvilja bör gradvis dra bilköparna bort från den vänta-och-se-attityd (som varit förhärskande)", menar Nomura.

Även försäljningen av elbilar minskade i Kina under 2019, delvis beroende på att statliga subventioner minskades. Någon ny minskning av subventionerna tror Nomura inte på i år, varför efterfrågan spås öka gradvis under 2020 - särskilt under det andra halvåret. Nya bilmodeller till konkurrenskraftiga priser, bland annat beroende på lägre batteripriser, ska också lyfta intresset för elbilar, menar analyshuset.