Ford: preliminär vinst i linje med prognos

STOCKHOLM (Direkt) Biltillverkaren Ford meddelar preliminära resultat för helåret 2018 i ett pressmeddelande på onsdagen.

Vinst per aktie väntas uppgå till 0:92 dollar medan justerad vinst väntas bli 1:30 dollar. Detta är i linje med bolagets senaste prognos, skriver Ford.

I Fords rapport för det tredje kvartalet var prognosen för 2018 att justerat resultat per aktie skulle ligga i intervallet 1:30-1:50 dollar. Den rapporten släpptes den 24 oktober 2018 och det är oklart om Ford lämnat någon annan prognos senare.

Enligt analytiker låg konsensus på 1:32 dollar per aktie för helåret 2018, framgår det av Bloomberg News sammanställning.

Fords besked kommer i samband med en Deutsche Bank-arrangerad konferens i Detroit, där bilmässan just nu pågår.

Finanschefen Bob Shanks lyfter fram att utfallet för 2018 var positivt trots externa utmaningar så som råvarukostnader, ogynnsamma valutaeffekter och en nedgång för Ford i Kina.

"För 2019 ser vi potential för förbättring jämfört med 2018 gällande bolagets intäkter, ebit och justerat operativa kassaflöde", kommenterade han.

Vad gäller marknadsutsikter spår bolaget att försäljningsvolymerna för hela industrin 2019 blir oförändrade jämfört med 2018.

Bolaget ger också vägledning för fokusområden under 2019.

I Nordamerika kommer Ford att uppgradera 75 procent av sin fordonsserie, inklusive att utöka suv-serien. I Europa kommer fokus i år att ligga på att bli det största varumärket för kommersiella fordon samt förbättra lönsamheten.

I Kina ska bolaget skapa en stark grund för en vändning och förbättra sin kostnadsstruktur. Vidare ska Ford introducera över 10 nya Ford- och Lincoln-produkter i Kina och över 30 till utgången av år 2021.